عائلة نجار - كفر سابا

عائلة فلسطينية من قضاء طولكرم

Print

Search Results


Matches 1 to 50 of 413 for Last Name equals نجار AND Tree equals Najjar Family

1 2 3 4 5 ... Next» | Heat Map

 #  Last Name, Given Name(s)    Person ID   Born    Location 
1
نجار, آدم
I426    
2
نجار, آسيا
I58    
3
نجار, آلاء
I88    
4
نجار, آلاء
I307    
5
نجار, آلاء
I395    
6
نجار, آمنة
I155    
7
نجار, آمنة
I447    
8
نجار, آمنة
I414    
9
نجار, آمنة
I235    
10
نجار, آمنة
I183  b. 1927 كفر سابا  
11
نجار, آمنة
I6  b. 1932 كفر سابا  
12
نجار, آيات
I113  b. 1989  
13
نجار, آية
I461    
14
نجار, آية
I406    
15
نجار, أحمد
I89    
16
نجار, أحمد
I131    
17
نجار, أحمد
I201    
18
نجار, أحمد
I208    
19
نجار, أحمد
I320    
20
نجار, أحمد
I322    
21
نجار, أحمد
I234    
22
نجار, أحمد
I344    
23
نجار, أحمد
I356    
24
نجار, أحمد
I448    
25
نجار, أحمد
I476    
26
نجار, أحمد
I494    
27
نجار, أحمد
I421    
28
نجار, أحمد
I402    
29
نجار, أحمد
I177  b. 1860  
30
نجار, أحمد
I182  b. 1939 كفر سابا  
31
نجار, أحمد
I11  b. 20 Sep 1972 نجران  
32
نجار, أحمد
I43  b. 22 Jan 1982 الكويت  
33
نجار, أحمد
I108  b. 30 Aug 1983  
34
نجار, أحمد
I41  b. 5 Sep 1984  
35
نجار, أحمد
I70  b. 19 May 1985  
36
نجار, أحمد ياسين
I324    
37
نجار, أروى
I374    
38
نجار, أريج
I19  b. 18 Sep 1989 عمان  
39
نجار, أسامة
I429    
40
نجار, أسماء
I145    
41
نجار, أسيد
I325    
42
نجار, أسيل
I422    
43
نجار, أسيل
I21  b. 16 Feb 1996 سلط  
44
نجار, أشرف
I52  b. 27 May 1970  
45
نجار, أفنان
I82  b. 5 Mar 1988  
46
نجار, أماني
I346    
47
نجار, أمجد
I434    
48
نجار, أميرة
I430    
49
نجار, أمين
I431    
50
نجار, أمينة
I185    

1 2 3 4 5 ... Next» | Heat Map